ARVOT

 
  Avoimuus:
Haluamme olla avoimia ja toimintamme tulee olla läpinäkyvää eri sidosryhmille

Luotettavuus:
Siitä pidetään kiinni, mitä luvataan ja mitä on sovittu.

Rohkeus:
Uskomme, että halutessaan saavuttaa jotakin suurta, on oltava rohkeutta tehdä asiat toisin. "Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
Ralph Waldo Emerson


Ahkeruus:
Uskomme ahkeruuteen ja työn tekoon. Niiden avulla kaikki on rakennettu ja niiden varaan uskomme myös tulevaisuuden.